Falu kommun Jobb Förstelärare Östra skolan

Är du en av våra nya förstelärare? Vill du utvecklas inom ditt yrke som lärare skall du söka dig till oss på Östra skolan!

OM ARBETSPLATSEN
Östra skolan storsatsar på digital teknik och nätverksuppkoppling. Vi är utsedda till pilotskola i kommunen inom detta område. Skolan är utrustad med Chromebooks, Ipads och elevdatorer. Varje klassrum är utrustade med antingen en Smartboard eller en kanon. Eleverna i årskurs 4-6 har sin egen enhet och kan använda G Suite och arbeta i Classroom. Årskurs F-3 använder Ipads och datorer, två till en, i undervisningen.
Vi på Östra skolan strävar hela tiden efter att utveckla nya tankar kring pedagogiska arbetssätt. Vi är en Partnerskola till Högskolan Dalarna, vilket gör att våra pedagoger synliggör forskning i det dagliga arbetet med eleverna. Vi tillämpar ett inkluderande förhållningssätt med varierande arbetsformer för att skapa optimala förutsättningar för alla elever för att lyckas i skolan.

ARBETSUPPGIFTER
- Elevnära arbete för att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen.
- Initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att förbättra undervisningen
- Leda seminarier om undervisningen för att sprida kunskap
- Vara huvudansvarig för ett ämne eller fokusområde och därmed bevaka och föra vidare relevant forskning inom ämnet/området.
- Stödja/coacha andra lärare samt vara delaktig i introduktion av nyanställda lärare.
- Ingå i förvaltningsövergripande nätverk tillsammans med andra förstelärare och bland annat systematisera lärdomar från detta arbete och kommunicera utvecklingsbehov med skolledningen.

TILLRÄCKLIGA KVALIFIKATIONER
- Legitimerad lärare för grundskola
- Minst fyra års arbete med undervisning inom skolväsendet
- Visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
- Av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen såsom:
- Har gedigna ämnesdidaktiska kunskaper i det ämnesområde som han eller hon undervisar i
- Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpar en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat
- Utvecklar sin egen professionalism genom att hålla sig väl informerad om skeendet i omvärlden och vad detta kan innebära för han/hon som pedagog och möter förändrade krav genom att kritisk granska sin egen praktik.
- Lätt för att kommunicera med elever, vårdnadshavare, ledning och kollegor och är en god samarbetspartner
- Har intresse och legitimitet att stödja och handleda kollegor
- Ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig för att lära sig mer
- Har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogisk hjälpmedel i undervisningen
- Är en tydlig ledare i mötet med elever där fokus ligger på att skapa en god arbets- och lärmiljö.
- Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och kreativ.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Heltidstjänst. Ferietjänst enligt bilaga M. Anställning som förstelärare kommer att genomföras om statliga medel tilldelas kommunen. Anställning som förstelärare utgår ifrån skolans specifika behov av fokusområden.
Grundanställning som lärare är en tillsvidareanställning.
Varaktighet: Förstelärartjänsterna är organisatoriskt knutna till Östra skolan och tillsätts genom visstidsförordnande så länge som statliga medel tilldelas kommunen, med möjlighet till förnyat uppdrag.

ANSÖKAN
I ansökan ska du bifoga CV, lärarlegitimation och personligt brev. I det personliga brevet ska du på max 800 ord strukturera din text utifrån följande frågor:
- Hur du har arbetat för att förbättra elevernas måluppfyllelse.
- Hur du har utvecklat undervisningen, den egna undervisningen och/eller undervisningen på skolan eller i verksamheten, ge exempel.
- Varför du är intresserad av en tjänst som förstelärare samt en beskrivning av hur du kommer att bidra till elevernas förbättrade studieresultat och utvecklande av undervisningen.
I rekryteringsprocessen kan tester/självskattningsanalyser förekomma.

ÖVRIGT
Kopior på betyg, lärarexamen och lärarlegitimation lämnas till Falu kommun i samband med ansökan. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister.

UPPLYSNINGAR
Rektor Ingrid Stenvall 023-826 10

FACKLIGA REPRESENTANTER
Lärarförbundet: Lokalavdelningen exp. 023-106 36 lokalombud Helena Thunström 070-330 50 41
Lärarnas riksförbund: Hanna Meijer 023-838 63, 070-517 38 99

Ange i Din ansökan att Du såg annonsen på skolejobb.no

Lagt inn 07-12-2017
Nøkkelord: Grunnskole og Ungdomsskole, Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 8-10, Øvrige stillinger


Jobbet har sparats under Mine stillinger 7 ledige stillinger fordelt på 7 annonser

Arbeidsgiverens andre jobber
Sortera efter: Dato 

Vill du utveckla fritidshemmet på Hosjöskolan?, Falu kommun

Hosjöskolan söker nu en fritidspedagog! Ser du arbetet på fritidshemmet som ett samhällsuppdrag? Har du förmågan att bedriva verksamhetsutveckling? I så fall...
Lagt inn 15 des

Modersmålslärare serbiska och bosniska, Falu kommun

Modersmålslärare serbiska och bosniska Centrum för flerspråkighet (CF) tar emot nyanlända barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet, kartlägger och...
Lagt inn 13 des

Studie- och yrkesvägledare till Vägledningscentrum, Falu kommun

Är du vår nya Studie-och yrkesvägledare? Studie-och yrkesvägledare, vi ger människor förutsättningar att skapa sin egen framtid! Det är vår vision och en...
Lagt inn 13 des

Lärare i tyska/religion/övrigt ämne, Falu kommun

Kristinegymnasiet är en av Falu kommuns gymnasieskolor, strategiskt belägen i stadskärnan av Falun i det vackra läroverket. Arbetsplatsen kännetecknas av hög...
Lagt inn 12 des

2 Förstelärartjänster åk 1-3, Falu kommun

2 Förstelärare åk 1-3, Tegelbruksskolan Har du någon gång vågat tänka tanken att du är något, kanske liiite mer yrkesskicklig än andra? I så fall tycker vi att...
Lagt inn 14 nov

Engagerad lärare åk 1-3, Tegelbruksskolan, Falu kommun

Vi söker lärare som vill komma till himlen! Du som kommer till oss har en spännande vardag att se fram emot i mötet med våra 200 engagerade elever i...
Lagt inn 6 nov

Engagerad lärare åk 4-6 Tegelbruksskolan!, Falu kommun

Vi söker lärare som vill komma till himlen! Du som kommer till oss har en underbar skola framför dig, med 200 engagerade elever i grundskolans åk F-6. Dina...
Lagt inn 6 nov
SkoljobbsmässanSkoljobb.seUtbudet